CÔNG TY TNHH ANDALUZ VIỆT NAM

ANDALUZ

VIETNAM

ĐỊA CHỈ

THÔN THƯỢNG, UY NỖ, ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

MST 0108939966

ĐIỆN THOẠI

09.613.98.613 (Call, SMS, Zalo)

EMAIL

vietnam.andaluz@gmail.com

VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ANDALUZ VIỆT NAM

CUNG CẤP DỊCH VỤ DỊCH THUẬT NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA <> TIẾNG VIỆT, CHỨNG THỰC BỞI PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

GIÁM ĐỐC: TRẦN HOÀNG MINH

TRÌNH ĐỘ:  CỬ NHÂN LUẬT; KỸ SƯ; THẠC SỸ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – ĐẠI HỌC JAEN, TÂY BAN NHA.

BẰNG NGÔN NGỮ: ĐẠI HỌC TỔNG HỢP COMPLUTENSE, MADRID, TÂY BAN NHA.

DICH THUAT

TÂY BAN NHA
Don`t copy text!
Share This